อังคาร. ม.ค. 26th, 2021
สายพันธุ์ของช้าง

สายพันธ์ุต่างๆเกี่ยวกับช้าง มีกี่สายพันธุ์?

ช้างมีกี่สายพันธุ์?

ช้าง คือสัตว์บกสี่เท้าที่มีรูปร่างขนาดใหญ่เป็นสัตว์สังคมมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไปใหนมาใหนกับกลุ่มตลอด ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีงวง มีงา มีความสวยงาม

 

ช้างแอฟริกา (African elephant)

ช้างแอฟริกาเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่กว่าช้างเอเชีย มีหูขนาดใหญ่ ตัวผู้มีขนาดลำตัวสูง 3.5 – 4 เมตร หนัก 5-6 ตัน ส่วนตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่า คือสูงประมาณ 3 เมตร และหนัก 3.4 – 4.5 ตัน สามารถพบได้ทั่วไปแทบทุกส่วนของทวีปแอฟริกา ช้างแอฟริกามีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย นักวิทยาศาสตร์พบว่า ช้างแอฟริกาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคไพลสโตซีน (2,588,000 – 11,700 ปีมาแล้ว) ปัจจุบันมีช้างแอฟริกาเหลืออยู่ไม่เกิน 700,000 ตัว

 

ช้างแอฟริกา
ลักษณะของช้างแอฟริกา

 

ช้างเอเชีย (Asian elephant)

ช้างเอเชีย (Asian Elephant) จัดอยู่ในประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Elephas maximus ในวงศ์ Elephantidae มีขนาดเล็กกว่าช้างแอฟริกา (Loxodonta africana) รวมทั้งมีใบหูขนาดเล็กกว่า ตัวสีเทา จมูกยื่นยาวเรียกว่า งวง โดยงวงของช้างเอเชียจะมีเพียงจะงอยเดียว ต่างจากช้างแอฟริกาที่มี 2 จะงอย ตัวผู้มีงายาวเรียก ช้างพลาย ถ้าไม่มีงาเรียก ช้างสีดอ ในฤดูผสมพันธุ์มีอาการดุร้ายมาก ตัวเมียเรียก ช้างพัง ส่วนใหญ่ไม่มีงาปรากฏให้เห็น แต่บางตัวมีงาสั้น ๆ ซึ่งเรียกว่า ขนาย โผล่ออกมา ซึ่งงาของช้าแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

 

ช้างเอเชีย
ลักษณะของช้างเอเชีย

1. งาปลี มีลำใหญ่วัดรอบประมาณ 15 นิ้ว แต่ยาวไม่มาก

2. งาหวาย หรืองาเครือ ขนาดวัดโดยรอบประมาณ 14 นิ้ว แต่ยาวรี

ช้างเป็นสัตว์กินพืช อยู่รวมกันเป็นโขลง มีช้างพังอายุมากเป็นจ่าโขลง ช้างเอเชียส่วนใหญ่มีขนาดความสูงประมาณ 2-4 เมตร (7-12 ฟุต) และมีน้ำหนักประมาณ 3,000 – 5,000 กิโลกรัม (6,500-11,000 ปอนด์) ช้างเมื่อโตเต็มที่จะกินอาหารวันหนึ่งประมาณ 200 กิโลกรัม

ช้างเอเชีย แบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์ย่อย (Subspecies) ได้ดังนี้

ช้างศรีลังกา (Elephas maximus maximus) จะมีรูปร่างขนาดใหญ่ตัวสีดำ ขนาดใบหูใหญ่และก็มีสีกระจัดกระจายมากมายรอบๆใบหูบริเวณใบหน้า งวงรวมทั้งลำตัว ชอบเป็นช้างสีดอไหมมีงา เป็นช้างที่มีอยู่ในป่าตามธรรมชาติเฉพาะในเกาะซีลอนหรือเกาะลังกา ซึ่งในขณะนี้เป็นประเทศศรีลังกาเพียงแค่นั้น ช้างทวีปเอเชียจำพวกศรีลังกาเพศผู้ หรือช้างตัวผู้โดยมากจะเป็นช้างสีดอ เป็นไม่มีงาอาจจะมีแต่ว่าขนายซึ่งเป็นงาขนาดเล็กโตราวๆเท่าข้อมือ (เส้นรอบวงราว 15-20ซม.) ช้างทวีปเอเชียประเภทศรีลังกาเพศผู้หรือช้างตัวผู้มีงาน้อยมากส่วนตัวภรรยาเสมือนช้งทวีปเอเชียจำพวกอื่นเป็นไม่มีงาแม้กระนั้นมีขนายเพียงแค่นั้น

 

ช้างอินเดีย
ลักษณะของช้างอินเดีย

 

ช้างอินเดีย (Elephas maximus indicus) ขนาดตัวจะเล็กกว่าชนิดแรก สีตามจุดต่างๆ จางกว่า เป็นช้างที่มีอยู่ในป่าตามธรรมชาติ บนผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียได้แก่ เนปาล ภูฐาน อินเดีย พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา แคว้นยูนานในประเทศจีน และมาเลเซีย สำหรับประเทศไทยนั้นมีช้างเอเชียพันธุ์อินเดียกระจัดกระจายอยู่ในป่าตามธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศ
ช้างสุมาตรา (Elephas maximus sumatranus) มีขนาดตัวเล็กที่สุด สีผิวจางมากที่สุด พบในมาเลเซีย เกาะสุมาตรา
ช้างเอเชีย จัดเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้ใช้งานประเภทต่าง ๆ มาแต่โบราณ เช่น ใช้เป็นพาหนะ ลากซุง หรือแม้แต่ในการสงคราม โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะนับถือช้างเป็นสัตว์ชั้นสูง โดยจะปรากฏเป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ธงรูปช้าง ตำราคชลักษณ์ เป็นต้น

 

ช้างอินเดีย
ลักษณะของช้างอินเดีย

ช้างถูกใช้ในประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งเป็นราชพาหนะและสิ่งประดับบารมีของพระมหากษัตริย์ โดยเชื่อว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่มีช้างเผือกไว้ในครอบครอง ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีบุญบารมี เฉกเช่น สมเด็จพระจักรพรรดิราชในคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท

 

ช้างมีกี่สปีชีส์

แต่ถ้าจัดแบ่งตามสปีชีส์ของช้าง (Species) ช้างจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สปีชีส์ คือ

  1. ช้างแอฟริกา Loxodonta africana เป็นช้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อาศัยอยู่ตามที่โล่ง และป่าทั่วไปในแอฟริกา
  2. ช้างป่าแอฟริกา Loxodonta cyclotis เป็นช้างที่มีขนาดรองลงมา อาศัยอยู่แถบใจกลางทวีปแอฟริกา
  3. ช้างเอเชีย Elephas maximus มีขนาดเล็กที่สุด พบมากในอินเดีย พม่า ไทย และลาว

 

ช้างเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ โดยมีมนุษย์เป็นต้นตอหลัก ทั้งจากการล่าช้างเพื่อเอางาไปขาย และการบุกรุกพื้นที่ป่าทำลายแหล่งอาหารของช้าง แต่สถานการณ์ของช้างในประเทศไทยถือว่าค่อนข้างดี เพราะได้มีการอนุรักษ์อย่างจริงจังมาหลายปี ทำให้ช้างป่าตามธรรมชาติเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

 

ความรู้เกี่ยวกับช้าง

ช้างป่าเรียกว่า ตัว ส่วนช้างบ้านเรียกว่า เชือก

ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยและลาว (ลาวเดิมชื่ออาณาจักรล้านช้าง)

ช้างเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

งวงช้าง ทำหน้าที่เป็นทั้งจมูกและมือในเวลาเดียวกัน

ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ช้างออกลูกครั้งละ 1 ตัว โดยแม่ช้างใช้เวลาตั้งท้องนาน 22 เดือน

ช้างแอฟริกามีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย และช้างเอเชียมีงาเฉพาะตัวผู้

ปัจจุบันแทบทุกประเทศได้ออกกฏหมายห้ามค้างาช้าง เพื่อช่วยลดจำนวนช้างที่ถูกฆ่าเพื่อเอางา

ปัจจุบันเหลือช้างทุกสายพันธุ์ช้างอยู่บนโลกไม่เกิน 800,000 ตัว

ช้างกินอาหารประมาณ 10% ของน้ำหนักตัว ต่อวัน

 

 

 

เรียบเรียงโดย: Mccontent

ที่มา: เกร็ดความรู้.net